Από Κύπριους Για την Κύπρο: Εκστρατεία συλλογής διαδικτυακών εισφορών

Από Κύπριους Για την Κύπρο: Εκστρατεία συλλογής διαδικτυακών εισφορών

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Από Κύπριους Για την Κύπρο

Εκστρατεία συλλογής εισφορών

Οι δράσεις της Ομάδας Κύπρος υποστηρίζονται κυρίως μέσα από την εθελοντική συνεισφορά μελών, φίλων και γενικά πολιτών που συμμερίζονται τους στόχους μας. Ορισμένες σημαντικές δραστηριότητες χρειάζονται οικονομική στήριξη και ενίσχυση που ξεπερνούν τις δυνατότητες των μελών. Με αυτό ως δεδομένο, αποφασίσαμε να αναζητήσουμε οικονομική υποστήριξη μέσω μιας δημόσιας και διαφανούς εκστρατείας συλλογής εισφορών. Σκοπός είναι η ενίσχυση της Ομάδας για να καλυφθούν δαπάνες που αφορούν κυρίως:

• Έρευνες μέτρησης των τάσεων της κοινής γνώμης για το Κυπριακό, ποσοτικές και ποιοτικές (ήδη έχει πραγματοποιηθεί μια μεγάλη έρευνα, τα βασικά ευρήματα της οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα),

• Παραγωγή ενημερωτικού υλικού και διακίνηση τους κυρίως, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

• Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλη την επικράτεια της Κύπρου, σε σχέση με ζητήματα που θα αναφύονται στη διαπραγματευτική διαδικασία.

Η όλη οικονομική λειτουργία της Ομάδας γίνεται στο πλαίσιο του καταστατικού ενός μη κερδοσκοπικού Σωματείου, με την ονομασία «Ομάδα Κύπρος», σύμφωνα με τον περί Σωματείων νόμο. Το Καταστατικό του Σωματείου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ομάδας.

Επιθυμία μας είναι όλες οι εισφορές να είναι επώνυμες και να προέρχονται  από κυπριακούς φορείς/εταιρείες. Και τούτο, επειδή η διαδικασία ειρήνευσης και επανένωσης αφορά πρώτα και κύρια τους Κύπριους. Έτσι, ως Ομάδα Κύπρος, σε αυτούς απευθυνόμαστε για στήριξη μας και για την άντληση οικονομικών πόρων. Από τους Κύπριους, για την Κύπρο.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ανακοινώνουμε στην ιστοσελίδα μας το συνολικό ύψος των εισφορών που συγκεντρώνονται.  Για την υποστήριξη της προσπάθειας έχει οριστεί Επιτροπή που αποτελείται από μέλη και φίλους.

Εισφορές μπορούν να καταβληθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

Με κατάθεση/έμβασμα στον ακόλουθο λογαριασμό

Τράπεζα: Τράπεζα Κύπρου

Ονομασία: ΟΜΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ

Αρ. Λογαριασμού 357020712665

IBAN CY58 00200195 0000 3570 2071 2665

Swift address BCYPCY2N

Μετρητοίς, σε κάποιο από τα άτομα της επιτροπής, έναντι απόδειξης είσπραξης

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Indiegogo

Παρακαλούμε όπως κατά την κατάθεση/έμβασμα δηλώνεται το ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αλληλογραφίας του καταθέτη για σκοπούς αποστολής απόδειξης από το Σωματείο.

 

Από Κύπριους, Για την Κύπρο!

Εκστρατεία συλλογής εισφορών.

Αρθρογράφοι